2.0 Valsgöt och pressgöt

Den smälta aluminiummetallen gjuts till göt i olika dimensioner och former. Valsgöt har rektangulärt tvärsnitt och är utgångsmaterial vid valsning av plåt och band. Pressgöt med cirkulärt tvärsnitt används vid profilpressning.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    2.0.1 Valsgöt och pressgöt

    Göten behandlas på olika sätt beroende på tillverkningsprocess, legering och krav på det slutliga halvfabrikatet. Då kraven är höga på ytegenskaperna hos den plåt eller de band som ska tillverkas tas normalt ”gjuthuden” på valsgöten bort genom fräsning.

    Göt av vissa legeringar värmebehandlas, homogeniseras, bland annat för att utjämna legeringsämnenas koncentrationsskillnader och därmed förbättra såväl bearbetbarheten som slutproduktens hållfasthet och formbarhet.