Innehållsförteckning

  4.0.1 Översikt

  I onlinebiblioteket SIS Abonnemang, www.sis.se, hittar man fler än 70000 standarder, inom bl.a området Materialteknik. Där får man information om det mesta inom metall- och svetsteknik och tillgång till den senaste standardversionen. Tjänsten ”Materialnyckeln – Jämförelser mellan metalliska material” är ett utmärkt verktyg för att göra översättningar mellan gamla och nya beteckningar för metalliska material i Sverige och hitta likvärdiga material i bland annat Kina, Japan, USA och Ryssland. Materialnyckeln uppdateras kontinuerligt med nya standarder och nya reviderade utgåvor av standarder som publicerats den senaste tiden.

  Standarder

  ISO = International Organization for Standardization
  CEN = European Committee for Standardization
  EAA = European Aluminium (branschorganisation)
  AA = Aluminum 1) Association (branschorgan i USA)
  EN = Europastandard
  SS = Svensk Standard
  SIS = Standardiseringskommissionen i Sverige
  1) ”Aluminum” är amerikansk stavning på aluminium