8.0 Användning av gjutgods

Skriv ut
Innehållsförteckning

  8.0.1 Användning av gjutgods

  Teknikerna för aluminiumgjutning har utvecklats starkt de senaste årtiondena, samtidigt som redan använda metoder har förbättrats. Dagens gjuteriindustri har därför stora möjligheter att tillfredsställa kundernas krav på högkvalitativt gjutgods, Figur 75. Gjutning kommer även i framtiden att vara en såväl ekonomisk som kvalitetsmässigt konkurrenskraftig process.

  Figur 75. Gjutet svänghjulshus.

  För tillverkning av gjutgods finns många olika metoder. Vilken metod som ur teknisk och ekonomisk synvinkel är lämpligast är oftast svårt att ange. Vägledande vid valet av gjutmetod är detaljens totalkostnad och tekniska kvalitet. Exempelvis kan relativt höga gjutkostnader uppvägas av väsentliga besparingar senare i produktionskedjan.

  Datorteknik används i dag både för gjutgodsets konstruktion och för simulering av gjutmetallens stelnande, vilket ökar kunskapen om gjutprocessen och leder till förbättringar av gjuttekniken. Normalt gjuter man först hela komponenten i dator, innan det sker i verkligheten.

  Särskilt vid användning av permanenta formar – kokill- och pressgjutning – är simulering av fyllnings- och stelningsförloppet viktigt för att förutspå porer och gjutgodsets hållfasthet, eftersom verktygets värmebild påverkas av föregående  gjutcykel inklusive använd värmestyrning.