Innehållsförteckning

  1.0.1 Bauxit

  Aluminium framställs ur bauxit, vilken bildas när vissa aluminiumhaltiga bergarter vittrar under tropiska förhållanden. Jordskorpans medelhalt av aluminium är cirka 8%. Brytvärd bauxit innehåller vanligen 20–30% aluminium.

  Bauxit förekommer vanligen som en lättbruten jordart, men finns också som fast berg. Färgen är ofta rödaktig på grund av innehållet av järnoxid.

  De viktigaste bauxitförekomsterna finns i tropiska eller subtropiska områden såsom Australien, Guinea, Brasilien, Vietnam, Indonesien och Jamaica. I Sverige finns ingen bauxit. Världens kända tillgångar på brytvärd bauxit är cirka 30 miljarder ton. Troligen finns ytterligare bauxitreserver. Aluminiumrika bergarter och leror finns i stora mängder och utgör komplement till bauxiten. Aluminiuminnehållet i dessa råvaror kan dock inte utvinnas med samma process som tillämpas för bauxit. Risken för att aluminiumråvaran ska ta slut är obefintlig.

  Figur 13. Bauxit förädlas till aluminiumoxid.

  1.0.2 Skrot

  Återvinningen av förbrukade aluminiumprodukter ökar ständigt. Aluminiumskrot utgör i dag en väsentlig råvara för framställning av nya aluminiumprodukter. Föroreningar som finns på skrotet i form av färg- och oljerester samt detaljer av främmande metaller avlägsnas i en förbehandlingsprocess. För att få ett så bra ekonomiskt utbyte som möjligt sorteras skrotet efter legering innan det smälts om.