7.3 Materialdata för form och smälta

För att uppnå en trovärdig simulering så krävs det att det finns materialdata för ingående material i simuleringen.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    7.3.1 Materialdata för form och smälta

    Materialdata för formens värmetransport liksom för smältan är viktiga. Smältans densitetsskillnader under stelningsförloppet avgör utfallet av mängden sugningsporositeter.

    För att det skall ge rimliga utfall bör dessa data finnas tillgängliga från avgjutningstemperaturen till rumstemperatur. På många produktområden blir gjutgodset allt tunnare. Det ökar kraven på vilka data som bör finnas med vid simuleringsberäkningen. Viskositetsdata är obefintliga i dagens simuleringsprogram och det gör det svårt att genom simuleringsresultat kunna förutspå hur tunt gjutgods kommer att fungera. I takt med att flera forskningsprogram börjar mäta allt fler data så blir även simuleringsprogrammen bättre.

    Ett område som är svårt att simulera utan att göra verifierande prover är bestämning av restspänningar som uppstår vid gjutningen. Dessa är beroende av formmaterialets styvhet och den stelnande metallens plasticitet.

    Även om vissa gjut- och formningsmetoder har samlat på sig betydligt mycket mer materialdata än andra så är det principiellt möjligt att simulera samtliga framställningsmetoder där smält metall ingår.