6.7 Gjutning genom matare

För styckegodsframställning är det vanligt att gjuta genom en matare, det vill säga att använda den både som nedlopp och matare.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    6.7.1 Gjutning genom matare

    Att gjuta genom matare ger ett mycket bra riktat stelnande men kan ge problem med slagger som inte fastnar någonstans i gjutsystemet. Det är annars vanligt att gjuta in i matarbasen på en sidomatare genom ett konventionellt gjutsystem. Fördelen med detta är att smältan när den skall in i formrummet har en mycket låg hastighet och därmed minimerar risken för turbulens. Genom denna form för gjutning går det även att gjuta tunna sektioner då flödet i kilo per sekund kan ökas markant utan att hastigheten på smältan in i formrummet ökar.

    Under senare år har tekniken med matarhylsor med ett filter gjort att gjutning genom mataren direkt ner i gjutgodset blivit vanligare. Filtret flyter upp när gjutningen är avslutad och mataren fungerar då som vanligt.

    Figur 23. Gjutgods med direktgjutning genom matare.