6.8 Praktiska Rekommendationer för beredning och avgjutning

6.8 Praktiska Rekommendationer för beredning och avgjutning

Vid beredning av gjutgods är det några saker som alltid kommer på tal kring matnings- och ingjutsteknik. Dessa presenteras närmare i detta kapitel.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.8.1 Grundäggande regler för ingjutsystemet och avgjutning

  Matningen och ingjutssystemet kan utformas på många olika sätt och placering kan variera utan att det ena eller det andra sättet eller placeringen behöver vara bättre eller sämre än det andra. Det finns dock några saker som man alltid bör tänka på och vissa grundläggande regler som bör följas:

  1. Använd gjutskänkar med felfri infodring. Skumma. Håll tillbaka slaggen.
  2. Gjut med minsta möjliga skänkhöjd.
  3. Gjut inte i nedloppet om gjutskänk används.
  4. Fyll gjutskålen snabbt och håll den full under gjutningen.
  5. Använd gärna koniskt nedlopp.
  6. Vidga gjutkanalen under nedloppet.
  7. Förläng gjutkanalen förbi sista nedloppet.
  8. Placera inte inlopp rakt under nedloppet.
  9. Rikta inte inlopp mot hörn och utskjutande formdelar och kärnor.
  10. Undvik skarpa hörn i ingjutssystemet.
  11. Använd vid manuell formning modellsand även för kanaler och inlopp.
  12. Se till att ramningen är ordentlig kring ingjutssystemet.
  13. Se till att ingjutssystemet är fritt från lös sand.
  14. Täck över nedloppet om avgjutningen fördröjs.
  15. Gjut genom matarens bas för att värma mataren för riktat stelnande
  16. Använd exoterma/isolerande matarhylsor på kalla matare
  17. Kontrollera volym/modulberoendet för mataren
  18. Kontrollera att antalet matare räcker till för att mata hela detaljen
  19. Se till att det riktade stelnandet sker mot mataren
  20. Täck alltid över toppytan på mataren om den är öppen
  21. Använd matarhjälpmedel så långt det är möjligt för ökat utbyte.