12.5 Vacuralgjutning

Vacuralgjutning är en form av pressgjutning. Den kan bäst beskrivas  som en hybrid mellan kallkammargjutning och varmkammargjutning med användning av vacuum.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  12.5.1 Vacuralgjutning

  Metoden är utvecklad av Müller Weingarten, numera Oscar Frech GmbH.

  Vid vacuralgjutning används ingen extern påfyllning av metall. Påfyllningen sker i stället underifrån i fyllkammaren. Till fyllkammaren sitter ett rör som går ner i smältan. Smältan är placerad direkt under skottenheten på maskinen. Från röret sugs smält aluminium upp i fyllkammaren. Efter att metallen har sugits upp i fyllkammaren fungerar processen precis som en kallkammarmaskin. Några fördelar med att ugnen är placerad under maskinen är att smältan inte kommer i kontakt med syre på samma sätt som en kallkammarmaskin och att ingen badyta på smältan bryts och risk för oxidering minimeras.

  Under metallpåfyllningen av fyllkammaren sätts ett undertryck på formrummet.

  Fördelen med vacuralgjutning jämfört med traditionell kallkammargjutning är att vacuumsystemet kan starta tidigare. I traditionella kallkammarmaskiner startar inte vacuumsystemet förrän kolven har passerat påfyllningshålet på fyllkammaren. Först då skapas ett slutet system för vacuumet. Vid vacuralgjutning sugs metallen upp underifrån och det slutna systemet skapas tidigare vilket innebär längre tid för evakuering av luft.

  Vacural-gjutna gods har ofta dubbelt så hög förlängning jämfört med gods från traditionell kallkammargjutning. Detta innebär att vacural-gjutna gods ofta används i fordonens krockzoner, där de har enastående energiupptagningsförmåga.

  Film om vacuralgjutning från Oscar Frech:

  Frech DAK 720 Vacural.