16.8 Användning av industrirobotar

Användning av industrirobotar kan i många fall förbättra arbetsmiljön och produktiviteten.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  16.8.1 Användning av industrirobotar

  Sverige har varit ett föregångsland då det gäller att använda robotar i gjuterier. Genom åren har flertalet försök gjorts för att använda industrirobotar för rensning av gjutgods. Det har emellertid visat sig svårt att fullt ut använda sig av industrirobotar vid rensningsoperationen, till stor del pga. att järngjutgods ofta har olika stora grader samt att dess positionering också varierar. Automatisk rensning har kommer än så länge främst till sin rätta hos gjuterier där man gör många likadana detaljer och det går att använda robotarna för att ta bort ingjutet och matare.

  För pressgjuterierna är situationen helt annorlunda. En pressgjutmaskin byggs som regel upp som en maskincell där pressgjutmaskinen betjänas av en eller flera robotar. Robotarna gör att hela processen bli automatisk och de ombesörjer smörjning av verktyg, gjutning, urplockning samt skäggning av detaljen. I vissa fall går detaljen vidare till en bearbetningscell som också betjänas av en robot.  Även slipning av pressgjutna och kokillgjutna detaljer går bra att utföra med en industrirobot. Både bandslipning och slipstol används.

  Ett exempel på hur industrirobotar kan nyttjas för att förbättra arbetsmiljön och produktiviteten beskrivs nedan.

   Följande videofilmer visar exempel på automatiserad rensning.

  ABB IRB 6400 ROBOT GRINDING - ÇAPAK ALMA ROBOT.
  Fettling of Various Castings by Koyama Barinder Automatic Grinding Machine for Foundries.

  Exempel på robotrensningscell

  Följande exempel kommer från Mönsterås Metall där införandet av automatiserad rensning gav flera fördelar.

  AB Mönsterås Metall hade bland annat a en produkt som krävde mycket slipning och borstning. Produkten tillverkades i ganska långa serier. Det var tidigare på många sätt ett mycket krävande sliparbete för personalen. Inte minst var det monotont och därmed förelåg risk för förslitningsskador. Företaget började se sig omkring efter en robotlösning till först och främst denna återkommande produkt.

  Robotrensningscellen på figuren består av en robot av typ Motoman, in- och utbana för gjutgodset, två stycken CNC-styrda bandslipmaskiner och en styrd borstmaskin. Roboten har tillgång till ett verktygsväxlarbord där den kan välja olika gripanordningar för olika produkter. På mycket kort tid har cellen utvecklats till att hantera flera andra gjutgodsprodukter. Roboten anpassar sig därmed automatiskt efter inkommande produkt. Den packar direkt på pall efter avslutat slipmoment eller placerar godset på en utbana. Hela cellen är omgärdad av säkerhetsstaket och har koncentrerade utsugningsanordningar vid slipmaskinerna.

  Figur 38. Robotrensningscell vid AB Mönsterås Metall (Slipcentrum).

  Arbetsgång

  Operatören placerar gjutgodset på bandet som leder in i robotcellen. Speciella givare känner av vilken produkt som kommer in och skickar signal till roboten som anpassar ”körprogram” och gripklo för aktuellt gjutgods. Roboten borstar, gradar och slipar godset till ett perfekt skick. Den kan lägga det färdiga gjutgodset direkt på pall eller placera det på bandet, som går ut från cellen och tas då i detta fall om hand av en operatör.

  Arbetsmiljömässiga och produktionstekniska fördelar

  • Operatören slipper monotona och slitsamma arbetsuppgifter.
  • Intressantare arbetsuppgifter erhålls för personalen, där det gedigna slipkunnandet byggs på med programmeringskunskap för robot och slipmaskiner.
  • Roboten gör flera moment efter varandra och ersätter två personer.
  • Roboten arbetar utan att vila.
  • Resultatet blir likadant från gjutstycke till gjutstycke.
  • Slipbanden utnyttjas bättre, vilket ger längre livslängd på dessa och resulterar i en lägre styckekostnad.