Gjuterihandboken 4.4 Måttnoggrannhet, bearbetningstillägg och ytjämnhet

4.4 Måttnoggrannhet, bearbetningstillägg och ytjämnhet

För flertalet gjutgodsköpare är det viktigt att veta vilken måttnoggrannhet som kan förväntas på det beställda gjutgodset. Det gör att måttnoggrannheten blir ett allt viktigare kvalitetskrav.

Skriv ut
Innehållsförteckning