6.3 Gjutna material

Det finns ett stort antal material som går att gjuta. Runt hälften av gjutgodsproduktionen består av gråjärn, både i Sverige och internationellt. Därefter är segjärn, aluminium och stål de vanligaste materialen.

Skriv ut
Innehållsförteckning